Foodex Tarım Ceviz Çiftliği

  • info@foodextarim.com
Thumb
Ceviz'in Faydaları

Ceviz ve Kalp Sağlığı

Her gün bir avuç ceviz tüketerek, günlük beslenme düzeninizi kolayca destekleyebilirsiniz. Cevizin kalp-damar sağlığına yönelik desteğine işaret eden güçlü kanıtlar sayesinde, ABD Gıda ve İlaç İdaresi, gıdalarda nitelikli ilk sağlık iddiasını Mart 2004’te ceviz için onaylanmıştır.

2009’da gerçekleştirilen ve American Journal of Clinical Nutrition (Amerikan Klinik Beslenme Dergisi) yayınında yer alan bir meta analizde, cevizin faydaları çeşitli çalışmalerde 365 katılımcı üzerinde değerlendirilmiştir. Kontrol grubundaki beslenme düzenleriyle karşılaştırıldığında, cevizle desteklenen beslenme düzenlerinin toplam kolesterolde (TC) (10,3 mg/dL) ve LDL “kötü" kolesterolde (-9,2 mg/dL) anlamlı ölçüde daha yüksek bir azalma sağladığı belirlenmiştir. Buna ek olarak, analizdeki çalışmalara göre, ceviz belirli antioksidan kapasiteleri ve yangı işaretleri açısından anlamlı faydalar sağlamış ve vücut ağırlığı üzerinde olumsuz herhangi bir etki yaratmamıştır.

Ceviz'in Faydaları

Ceviz ve Kanser

Ceviz ve Kanser Vücudun ihtiyaç duyduğu bitki temelli bir omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeriği en yüksek olan ceviz, eşsiz bir konuma sahiptir. Cevizde bulunan ALA, fitosteroller, E vitamini ve melatonin, araştırmacıları hayvanlar üzerinde bir pilot araştırma yapmaya götürmüştür.
Nutrition and Cancer (Beslenme ve Kanser) yayınında yer alan çalışmada, ceviz tüketiminin, farelere yerleştirilen insan meme kanseri tümörlerinin (MDA-MB 231) büyümesini etkileyip etkilemeyeceği incelenmiştir.

Yöntemler:
Hayvanlar üzerinde uygulanan pilot çalışmada, insan meme kanseri tümörleri yerleştirilen 40 fare iki gruba ayrılmıştır. Bir gruba, her gün insanlarda ¼ su bardağına (28 gram) denk miktarda (kalori alımının yüzde 18’i) ceviz verilirken, karşılaştırma grubunda ceviz içeren beslenme düzenindeki miktarlara benzer miktarlarda vitamin, mineral ve lifin yanı sıra mısır yağı ile desteklenen bir beslenme düzeni uygulanmıştır. Sonuçlar:
35 günün ardından, cevizle beslenen farelerdeki meme kanseri tümörlerinin (2,9 ± 1,1 mm3/gün), cevizle beslenmeyen farelerdekilere (14,6 ± 1,3 mm3/gün) göre anlamlı ölçüde daha küçük – neredeyse yarısı kadar – olduğu belirlenmiştir.
Araştırmacılar, bu pilot çalışmadaki sonuçların ceviz tüketiminin muhtemelen tümör hücrelerinin büyümesini geciktirerek kanserlerin büyüme sürecini yavaşlatabildiğini gösterdiği kanısına varmıştır; ancak, bu çalışmanın insanlardaki uygulamasının anlaşılabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Thumb
Thumb
Ceviz'in Faydaları

Ceviz ve Kemik Sağlığı

Ceviz, sağlıklı bir yaşam tarzı için büyük önem taşıyan besin öğeleri sağlar. En iyisi de, cevizin harika bir tadının olması ve tüm beslenme düzenlerine kolaylıkla dâhil edilebilmesidir.
Beslenme yoluyla cevizden ve keten tohumundan alınan alfa-linolenik asidin (ALA/omega-3) kemik döngüsü üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği bir çalışmada, ALA tüketiminin kemik sağlığını geliştirdiği Nutrition Journal (Beslenme Dergisi) yayınında yer alan bir klinik araştırmayla ortaya koyulmuştur.
Yöntemler:
23 katılımcının yer aldığı kontrollü insan besleme çalışması. Katılımcılara, her biri altı hafta sürdürülmek üzere üç farklı beslenme düzeni uygulanmıştır: 1) Ortalama Amerikan Beslenme Düzeni, 2) Linolenik Beslenme Düzeni ve 3) ALA Beslenme Düzeni. Kemik metabolizması ve rezorpsiyon ile ilgili özel işaretçiler her bir beslenme düzeni boyunca ölçülmüştür. Sonuçlar:
Araştırmacılar “sonuçların, beslenme yoluyla alınan omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin bitkisel kaynaklarının, tutarlı kemik oluşumu düzeylerinde kemik rezorpsiyonunu azaltarak, kemik metabolizmasını koruyucu bir etki sağlayabileceğini gösterdiği" sonucuna varmıştır.